Loading...
Worship 2016-11-19T11:15:32+00:00

In onze gemeente is er veel ruimte voor het aanbidden en het prijzen van God. Wij geloven dat God het waard is om alle lof en eer te ontvangen en geven hier dan ook veel ruimte aan. Zingen over en voor God is een manier om onszelf dichter bij Hem te brengen. Al in het oude testament konden de kinderen van Israël alleen Gods tabernakel bereiken door de stam Juda heen. Juda betekent Lofprijs.

Wij prijzen God met ons hele hart, verstand en al onze kracht en maken hiervoor gebruik van zang, diverse muziekinstrumenten en uitbundige uiting van lofprijs. Mensen mogen hun handen opsteken, klappen, dansen, buigen en huilen voor de Heer. Wij geloven dat lof en aanbidding een manier is om ons hart voor te bereiden op het Woord van God.

God, de Maker van de hele schepping en Verzorger van alles wat leeft, verdient het om in Dordrecht bejubeld te worden en onze gemeente wil hier graag een steentje aan bijdragen.

De aanbidding in de gemeente wordt verzorgd door ons praiseteam wat wekelijks bijeenkomt om zich voor te bereiden op de dienst. Allen zijn vervuld met de Heilige Geest, gedoopt in Jezus Naam en aanbidden God in Geest en Waarheid.