Loading...
Vertaling 2016-08-02T15:06:09+00:00

Het Keerpunt Dordrecht is deel van een internationale organisatie. De eerste voorganger van de gemeente was een Amerikaan. Om die reden werden diensten vertaald in het Nederlands. Een gunstige bijkomstigheid hiervan was dat andere Engelstaligen op deze manier op een zeer toegankelijke wijze diensten konden volgen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om preken altijd tweetalig vanaf het podium te verzorgen. Door de internationale aantrekkingskracht komt het ook regelmatig voor dat er in de samenkomst zelf individuele vertaling plaatsvindt in het Frans, Portugees, Spaans, Russisch of Papiaments.
Aangezien vertaling een grote plaats in de gemeente inneemt, wordt deze gezien als een bediening. Gods Woord leert ons dat geloof komt door het horen, het horen van Gods Woord. Vertalers hebben de verantwoordelijkheid om de boodschap, die door God op het hart van de voorganger is gelegd, over te brengen op dat gedeelte van de samenkomst die afhankelijk is van de vertaling.
Naast de vocale vertaling, is er binnen de gemeente veel gelegenheid voor andersoortig vertaalwerk, namelijk vertaling op schrift. U kunt hierbij denken aan de vertaling van lectuur, nieuwsbrieven en liederen.
In de gemeente zijn wij altijd op zoek naar leden die voor deze bediening een last hebben. Wanneer u een talent denkt te hebben voor vocale vertaling, schriftelijke vertaling of het nalezen van reeds vertaalde stukken, dan kunt u dit kenbaar maken bij de voorganger.