Loading...
Cross Training 2016-11-19T12:16:17+00:00

“En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij..” -Lukas 9:23 Uw keerpunt begint bij het kruis. Als een christen moet u leren om dagelijks met het kruis in het centrum van uw leven te wandelen. Cross training bestaat uit 14 praktische Bijbel gebaseerde lessen die u willen uitrusten met Bijbelse kennis om u te helpen op uw pad. Cross Training zal iedere zondagmorgen om 10:00 uur starten in het Keerpunt. Voor deelname dient u onderstaand formulier volledig in te vullen. Tot zondag!

[iphorm id=”1″ name=”Cross Training”]